ارتباط صوتی و تصويری بر روی سرويس اينترنت و شبكه

اين طرح را ميتوان به صورت محلي در محيط ساختمان و محيط بين شهري و داخل شهري مابين چند ساختمان و يا بين چند كشور پياده سازی كرد . در اين طرح بستر ارتباط به جاي مراكز مخابراتي و سيم تلفن از سرويس اينترنت استفاده ميگردد و مكان هايي كه بايد به هم مرتبط شوند بايد در آنها سرويس اينترنت فعال باشد و براي ارتباط با ديگر سازمانها كه اين سرويس را را دارا نيستند از تلفن مخابراطي استفاده ميگردد.

  • مشاوره در زمينه انواع سيستم هاي تلفني در شبكه
  • طراحي در زمينه سيستم هاي تلفني در شبكه
  • پياده سازي سيستم تلفني برروي شبكه
  • پياده سازي Call Centerآدرس ایمیل: info@artasepanta.com

شماره تماس شرکت : 09203713720
شماره تماس مدیران: 09123713725 - 09123369519

ساعات کاری:  شنبه الی چهارشنبه 9 الی 17 
نشانی: تهران، ابتدای اتوبان نیایش غرب، ساختمان پارسه، پلاک 37، طبقه دوم، واحد 13